Je třeba NEVOLIT Karla

Politickým marketérům pracujícím pro TOP09 se opět podařil husarský kousek, v němž hrála roli agresivní dehonestace protivníka i zapojení kulturní fronty. Udělám vše, co je v mých skromných silách, abych tuto rozjetou mašinérii pomohl zastavit.

Na úvod hned podotknu, že jako člověk mi Karel Schwarzenberg nijak nevadí a určitým způsobem je mi i sympatický, přiznávám mu i jisté charisma, dekórum, glanc a šarm, ale proti němu bych volil snad kohokoli (kromě Bobošíkové), a to z těchto důvodů:

1) Karel Schwarzenberg je jako předseda TOP09 plně zodpovědný za politiku této strany a nemusím snad dodávat, co si o politice této strany myslím – a věřím, že nejsem sám.

2) Karel Schwarzenberg je jako místopředseda vlády významnou měrou spoluzodpovědný za politiku této strany a rovněž doufám nemusím dodávat, co si o politice této sebranky myslím – a rovněž věřím, že nejsem sám.

3) Karel Schwarzenberg jako poslanec hlasoval pro zákony, s nimiž zásadně nesouhlasím, tedy tzv. „reformní zákony“ a „církevní restituce“.

Pokud tohle řeknu, a úplně stejně to řekl i Miloš Zeman, není to nějaký podpásový úder, je to prosté konstatování zjevných faktů.

Dalším důvodem, proč je třeba nevolit Karla, je jeho volební kampaň. Nutno dodat, že je velice dobrá – dobrá samozřejmě v tom smyslu, že je účinná, nikoli ve smyslu mravním. Je nemravná. Nevěřím, že její součástí nebyla ta nechutná a vpravdě trollovská štvanice na Jana Fischera, jíž jsem se již zabýval, a už to samo pro mne vytváří nepřekonatelnou morální zábranu k podpoře tohoto kandidáta.

Pokud se podíváme na oficiální část té kampaně, pak ji asi nejlépe charakterizuje tento obrázek:

Opravdu jim na to zase skočíme? To jako fakt? To jsme opravdu tak neuvěřitelně hloupí, že jedním dechem nadáváme na Kalouska a volíme jeho emisara jako hlavu státu? V nedávném příspěvku jsem psal o tom, jak moje 88letá babička uvažovala o Schwarzenbergovi jako o možném kandidátovi, ale když jsem jí objasnil jeho spojení s Kalouskem, okamžitě jej jako možného kandidáta zavrhla. Skutečně je tak těžké to pochopit?

V této souvislosti mne napadá jeden příměr z historie: Mnozí Rusové prý za vlády Stalina věřili, že Stalin je dobrý, to jen Beria dělá zlé věci a Stalin o tom neví. A ještě dříve aplikovali stejný styl myšlení na báťušky cary. Jak to funguje v případě Schwarzenberga dnes, dokládá přímo luxusně tento FB status na stránce pivovaru Bernard.

“Budu volit Karla Schwarzenberga, protože ho mám rád. Ví, o čem mluví, dýchá z něj lidskost a zdravý rozum a také proto, že jsem přesvědčen, že v roli prezidenta bude proti zlodějům jednat nesrovnatelně rázněji, než jako předseda TOP 09 (Drábek, Šiška, …).”  To jako že jedná proti zlodějům, ale nejde mu to, protože je chudáček jen předseda té partaje a místopředseda vlády? Proboha!

Další asociace, jíž mi tandem Schwarzenberg-Kalousek evokuje, je dobrý a zlý policajt.

A ovšem, pana knížete podporuje také značná část naší kulturní fronty. Kulturní fronta vůbec povětšinou podporuje establishment – v jakémkoli režimu (viz „Anticharta“), což je dobrý důvod, proč se sice dál těšit tvorbou těch či oněch umělců, ale na jejich názor je třeba už jaksi preventivně hodit bobek, protože je obvykle naprosto bezcenný. Já se na ně proto nezlobím, kulturní mainstream už jiný nebude, je to u těchto lidí asi něco na způsob instinktivního jednání, ale prostě se tím nenechávám ovlivnit. Doporučuji i ostatním.

Kníže pán se po volbách také nechal slyšet, jak chce pomáhat znevýhodněným, starým a jinak potřebným lidem: Ó, díky, Vaše Milosti! Díky, Velkomožný pane, že na nás „potomky nevolníků, lidi, co mají zbabělou povahu“, myslíte a hodíte nám nějaké drobečky ze své tabule.

Ano, skutečně jsme, podle nadprůměrně odporného názoru režiséra Jiřího Menzela, na rozdíl od pravého šlechtice Karla, zbabělí potomci nevolníků:

Odpověď je nasnadě:

“Myslete si, že jsme jen lůza,

že se nás nemusíte bát.

Jednou však popadne Vás hrůza,

až pod okny vám budem řvát!”

Ano, jsme potomci nevolníků, ale odvahu, odvahu nám neupírejte!

Je sice pravda, že mám mnoho všemožných výhrad vůči Miloši Zemanovi – rozhodně nesouhlasím s jeho přehnaně pozitivním hodnocením období tzv. „opoziční smlouvy“, které vnímám jako útok vedený proti občanské společnosti, jímž jsem velkým zastáncem, a rozhodně nesouhlasím s jeho antiislamismem a militarismem. Nicméně je to náturou plebejec, nikoli feudál, a už jen to samo mi vlastně docela stačí k tomu, abych jej v druhém kole volil.

Odmítněme všechny rakouskouherské manýry ústící až ke snaze o cosi na způsob reinstalace austrokatolicismu (mimochodem: Karel Schwarzenberg je konzervativní římský katolík, bude-li zvolen, bude pokračovat i pakt arcibiskupa s prezidentem), feudalismus není „in“, všichni lidé jsou si rovni a šlechtici nejsou lepší lidé než „plebs“.

Nuže, pokud nejste příznivci současné vlády, pokud nesouhlasíte s prorůstáním římskokatolické církve a našeho státu, pokud odmítáte církevní restituce, pokud věříte, že nejste o nic horší, než potomci třídy, jež vládla v Evropě dávno minulém a silně totalitním společenském zřízení, prosím, nevolte tohoto člověka. Není „cool“. Není „in“. Ať už máte jakékoli výhrady k Miloši Zemanovi, věřím, že se ztotožníte s mým názorem, že Zeman je mnohem menší zlo.