Pěkná ukázka kontextové deformace vnímání textu

V budoucnu hodlám na téma vlivu předsudků na recepci psaného textu napsat zásadnější esej, ale vzhledem k tomu, že se právě nyní vyskytla pěkná ukázka tohoto jevu, nedá mi to, abych se nepodělil.

Předevčírem byla na webu KSČM zveřejněna pěkná glosa Miloslava Ransdorfa, jejíž hlavní tezí, demonstrovanou na příkladě Jana Husa, je tvrzení, že legální není totéž, co legitimní, že dnešní moc je prázdná a odcizená původním obsahům a že otázka po legitimitě moci byla v Husově době stejně aktuální, jako dnes.

Věřím, že kdyby si tento text bez uvedení zdroje a autorství přečetl kdokoli, neshledal by na něm nic závadného. Pokud by byl stoupencem dnešní moci, patrně by s touto glosou polemizoval, i když by asi uznal, že otázka po legitimitě moci skutečně důležitá je, pokud nikoli, pak bez ohledu, zda by ji kritizoval zleva nebo zprava, by ji mohl klidně podepsat. Je to natolik obecné tvrzení, že by se pod něj mohl dle mého názoru podepsat komunista i člen Strany svobodných občanů. Prostě – na základě právě tohoto textu nelze vyvodit, že autor je člen KSČM.

Co se však stane, když si jej přečte antikomunista na webu KSČM? Cituji nyní moji konverzaci s jedním takovým (z Twitteru):

Jaroslav A. Polák ‏@Kojot666

Miloslav Ransdorf: Husovo odvolání ke Kristu http://www.kscm.cz/nazory-a-polemika/65594/husovo-odvolani-ke-kristu Parádní glosa!

Vratislav Ansorge ‏@embryo_cz

@Kojot666 fuj, jako bych otevřel propagandistickou knihu 70. let. #blábol Jen populismus a pokřivená historie. Nenechme KSČM hlásat Krista!

Jaroslav A. Polák ‏@Kojot666

@embryo_cz Pane, vy jste vskutku buď hloupý nebo navedený. Úvaha na téma, že legalita nerovná se legitimita, v 70. letech? O RLY?  ))

Jaroslav A. Polák ‏@Kojot666

@embryo_cz Ad 2.část: To jako by se členům KSČM mělo hlásání Krista zakazovat? Opravdu? To ale zní docela totalitně, nemyslíte?

Vratislav Ansorge ‏@embryo_cz

@Kojot666 Imho pro hlupáka každý hloupý #forrest Ransdorf má s totalitou asi větší zkušenosti nežli já. Zeptejte se jeho chi 

Vratislav Ansorge ‏@embryo_cz

@Kojot666 Ne. Článek je založen na propagandistickém vnímání Husova procesu. Ostatní mi jen vkládáte do úst. Končím #twitternenikdiskuzi

Nuže, pane Vratislave, Ransdorf má s minulým režimem lepší zkušenosti než vy a zdaleka ne tak blahé, jak si ve své blahé nevědomosti možná myslíte, ale to není podstatné. Podstatné je, že jste se z prstů do klávesnice vypustil nádhernou ukázkou toho, jak jsou dnes někteří lidé zmanipulováni ideologií. Text, který vás tak pobouřil, totiž skutečně mohl být v 70. letech napsán, ovšem rozhodně ne ve stranickém tisku (stranický internet tehdy ještě nebyl). Našli bychom jej spíše v nějakém cyklostylovém samizdatu a jeho autorem by byl někdo s disidentů. Problém legality a legitimity byl samozřejmě pro disidenty ústřední, protože kdyby tezi, že legalita nerovná se legitimita odmítli, museli by ustat s jakoukoli svou činností. Tehdejší KSČ samozřejmě nemohla takové stanovisko přijmout a veškeré její postupy naopak vycházely z teze, že jen to, co je legální, je legitimní. Tudíž prohlásit o tomto textu „jako bych otevřel propagandistickou knihu 70. let“ je buď projevem hlouposti, naprosté neznalosti dějin nebo navedenosti. Jedná se o zcela zkreslené, ba přímo převrácené vnímání reality. A skoro bych si tipl, že kdyby pod tím textem byl podepsán někdo jiný, neměl byste s ním sebemenší problém.

Toto není Twitter, prostor k rozsáhlé diskusi zde je, nuže prosím: Pokuste se mé teze vyvrátit a dokázat, že zmíněný Ransdorfův text se podobá propagandistickým textům z tvůrčí dílny KSČ v sedmdesátých letech. Nejlépe s použitím nějakých konkrétních ukázek.

Dále se pak můžete vyjádřit k tvrzení, proč by měli mít členové KSČM zapovězeno hlásat Krista. Znamená to, že Kristus je tu pro všechny, jen ne pro členy KSČM? A jak by mělo ono vaše „nenechání KSČM hlásat Krista!” vypadat v praxi? Navrhujete nějakou trestní sazbu?

Předem děkuji za vaše odpovědi. Prostoru máte více než dost!